Laboratorium Środowiskowe

Zakres działań Laboratorium

Zakres akredytacji

Środowisko pracy

 • hałas
 • hałas ultradźwiękowy
 • stężenie pyłów (frakcja wdychalna oraz frakcja respirabilna)
 • oświetlenie elektryczne we wnętrzach
 • mikroklimat zimny, umiarkowany i gorący
 • drgania ogólne i miejscowe
 • pola elektromagnetyczne
 • nielaserowe promieniowanie optyczne
 • wydatek energetyczny (metoda wentylacji płuc – aparat MWE -1)
 • związki organiczne, nieorganiczne oraz metale (pobór próbek)
 • tlenek węgla
 • stężenie/zawartość oleju mineralnego wysokorafinowanego z wyłączeniem cieczy obróbkowych
 • stężenie/zawartość krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit) – frakcja respirabilna

Środowisko ogólne

Szczegółowy zakres akredytacji:

Dodatkowe informacje

Działamy na terenie

Nowy Sącz, Gorlice, Nowy Targ, Limanowa, Zakopane, Krynica, Tarnów, Brzesko, Bochnia, Dębica, Rzeszów, Mielec, Jarosław, Przemyśl, Leżajsk, województwo małopolskie, podkarpackie oraz teren kraju.