Pomiary emisji hałasu do środowiska

Hałas, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, to niepożądane dźwięki, negatywnie oddziaływujące na zdrowie i samopoczucie człowieka, a także zaburzające równowagę środowiska naturalnego.

Możemy rozróżnić kilka źródeł hałasu, m.in. z zakładów przemysłowych, hodowli czy obiektów komercyjnych. Ze względu na uciążliwość lub szkodliwość, badania hałasu w środowisku są niezbędne do prawidłowej ochrony.

Najczęściej badane obiekty to:

  • zakłady przemysłowe,
  • stacje paliw,
  • centra handlowe,
  • oczyszczalnie ścieków,

Podstawy prawne (metodyka pomiarowa):

  • Hałas od instalacji lub urządzeń – Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 1542) z wyłączeniem punktu F