Laboratorium Badania Wody Pitnej

Zakres działań Laboratorium

 • a) parametry fizykochemiczne:
  • oznaczanie barwy,
  • oznaczanie mętności,
  • oznaczanie zapachu,
  • oznaczanie smaku,
  • oznaczanie odczynu,
  • oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej w 25 °C,
  • oznaczanie manganu,
  • oznaczanie żelaza,
  • oznaczanie twardości,
  • oznaczanie azotanów,
  • oznaczanie azotynów,
  • oznaczanie chlorków,
  • oznaczanie jonu amonowego,
  • oznaczanie indeksu nadmanganianowego,
  • oznaczanie siarczanów.
 • b) parametry mikrobiologiczne:
  • oznaczanie bakterii grupy Coli,
  • oznaczanie bakterii E.coli,
  • oznaczanie Enterokoków,
  • oznaczanie Clostridium perfringens,
  • oznaczanie Pseudomonas aeruginosa,
  • oznaczanie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C i 36 °C,
  • oznaczanie liczby Legionella.
 • c) parametry grupy A zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  GRUPA A
 • d) parametry grupy B zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  GRUPA B

Kompendium wiedzy z zakresu wody pitne