Laboratorium

LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE

Oferujemy szeroki zakres pomiarów środowiska pracy takich jak hałas, drgania, oświetlenie, pole elektromagnetyczne, nielaserowe promieniowanie optyczne, mikroklimat, wydatek energetyczny, badanie pyłu oraz związków organicznych, nieorganicznych i metali. W zakresie naszych prac znajdziecie również pomiary z zakresu ochrony środowiska.

LABORATORIUM BADANIA WODY PITNEJ

Laboratorium DALAB oferuje badanie wody do Sanepidu, Nadzoru oraz na potrzeby prywatne. Określimy dla Ciebie parametry fizykochemiczne takie jak barwa, mętność, zapach, smak, odczyn pH, twardość, zawartość metali oraz parametry mikrobiologiczne-bakterie grupy Coli, E.coli, Enterokoków, Clostridium perfringens, ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC/36oC i inne.

LABORATORIUM BADANIA ŚCIEKÓW

Kompleksowe badanie ścieków przeprowadzamy zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO/IEC 17025, przy wykorzystaniu metod referencyjnych określonych w obszarach regulowanych prawnie. Analiza uwzględnia ocenę jakości chemicznej, mikrobiologicznej oraz biochemicznej.