O firmie

     Grupa DALAB jest w pełni niezależną firmą, działającą bezstronnie i niezależnie od jakichkolwiek komercyjnych, finansowych lub innych nacisków i wpływów zewnętrznych, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na jakość wykonywanych zadań.

     Wykonujemy badania zgodnie z najlepszą praktyką laboratoryjną. Dowodem tego jest wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, który został potwierdzony certyfikatem nr AB 1341 Polskiego Centrum Akredytacji.

Specjalizujemy się w zakresie

  • badań i pomiarów zagrożeń w środowisku pracy,
  • badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • badania jakości wprowadzanych ścieków do wód lub ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla  środowiska wodnego,
  • badań oraz pomiarów emisji i imisji czynników fizycznych i chemicznych do środowiska ogólnego,
  • doradztwa i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poufne!

Firma posiada możliwość realizacji zadań wymagających zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE (nazwa klauzuli tajności).

Działamy na terenie

Nowy Sącz, Gorlice, Nowy Targ, Limanowa, Zakopane, Krynica, Tarnów, Brzesko, Bochnia, Dębica, Rzeszów, Mielec, Jarosław, Przemyśl, Leżajsk, województwo małopolskie, podkarpackie oraz teren kraju.