Ostatnie wpisy

Kategorie na blogu: WODA PITNA  \  Środowisko pracy

Pomiary wydatku energetycznego

Pomiary wydatku energetycznego służą do oceny ciężkości pracy oraz są miarodajnym parametrem oceniającym ryzyko ergonomiczne pracownika. Są one również wykorzystywane przy realizacji wymogów rozporządzeń w

Czytaj więcej

Pomiary pól elektromagnetycznych

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego (pola-EM) na organizm człowieka może być przyczyną wielu zagrożeń lub zdrowia pracowników, które mogą skutkować utrudnionym wykonywaniem pracy lub pogorszeniem zdrowia. Pole-EM

Czytaj więcej