Ostatnie wpisy

Kategorie na blogu: WODA PITNA  \  Środowisko pracy

Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne jest realizowane za pomocą dedykowanych lamp oświetlenia ogólnego lub specjalnie montowanych opraw zasilanych z dodatkowych źródeł energii elektrycznej, których zadaniem jest załączyć się

Czytaj więcej

Pomiary emisji hałasu do środowiska

Hałas, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, to niepożądane dźwięki, negatywnie oddziaływujące na zdrowie i samopoczucie człowieka, a także zaburzające równowagę środowiska naturalnego. Możemy rozróżnić

Czytaj więcej

Dobór ochronników słuchu

W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych należy zmniejszyć poziom dźwięku na stanowisku pracy. Pierwszym etapem jest próba zmiany procesu lub jego modernizacja techniczna (tj. wyciszenie maszyny,

Czytaj więcej

Pomiary hałasu

Hałas jest najczęściej występującym czynnikiem szkodliwym środowiska pracy. Typowe źródła hałasu na stanowiskach pracy: silniki spalinowe, sprężarki, transformatory (i ich pochodne np. pojazdy samochodowe) szlifierki,

Czytaj więcej

O czym świadczy zapach wody?

Zapach w wodzie jest spowodowany przez substancje lotne, głownie gazy. Substancje te mogą pojawić się w wodzie w procesie rozkładu substancji organicznych, ale również nieorganicznych.

Czytaj więcej