Badanie wody do sanepidu

Laboratorium Badań Wody Pitnej wykonuje również badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wymagane przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Uzyskane wyniki badań odnoszą się do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.poz.2294).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia do badania wody pitnej zobowiązani się:

  • właściciele sklepów, gastronomii oraz zakładów usługowych
  • instytucje publiczne tj. szkoły, ośrodki zdrowia, sanatoria
  • budynki zamieszkania zbiorowego
  • hotele, schroniska.

Częstotliwość poboru próbek wody pitnej do badań określona jest w załączniku nr 3 do Rozporządzenia – załącznik nr 3

Harmonogram pobierania próbek wody do badania jakości wody ustalana jest zgodnie z częstotliwością nie mniejszą niż ustaloną w załączniku nr 3 w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

 

Woda Pitna podlega kontroli pod względem:

W przypadku zapotrzebowania wykonania badań wody pitnej na potrzeby sanepidu niezbędne jest skorzystanie z poboru próbki wody przez uprawnionego próbobiorcę, ponieważ wyłącznie takie wyniki będą akceptowane przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną.

Laboratorium wykonuje także badania na potrzeby weterynarii.