Parametry grupy A

I.

 1. Escherichia coli (E. coli)
 2. Bakterie grupy coli
 3. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C
 4. Barwa
 5. Mętność
 6. Smak
 7. Zapach
 8. Stężenie jonów wodoru (pH)
 9. Przewodność elektryczna

II.

Dodatkowe parametry zidentyfikowane jako istotne do monitorowania danej strefy zaopatrzenia w wodę ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z normą PN-EN 15975 „Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia – Wytyczne dotyczące zarządzania kryzysowego i ryzyka – Część 2: Zarządzanie ryzykiem”, jeżeli ją przeprowadzono, oraz oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów jako niezbędne do celów:

 • ochrony zdrowia ludzkiego lub
 • zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli wody

III.

 1. Azotyny¹
 2. Jon amonu¹
 3. Glin (Al)²
 4. Żelazo²

Objaśnienia:

1) Niezbędne jedynie wtedy, gdy chloraminowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji (we wszystkich innych przypadkach parametry są umieszczone w wykazie parametrów grupy B).

2) Niezbędne jedynie wtedy, gdy używane są jako chemikalia do uzdatniania wody (we wszystkich innych przypadkach parametry są umieszczone w wykazie parametrów grupy B).