Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy

Na podstawie wyników badań i pomiarów pracodawca zakłada i prowadzi (aktualizuje) na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy. W przypadku likwidacji zakładu pracy, pracodawca niezwłocznie przekazuje rejestr oraz kartę właściwemu miejscowemu, państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

Wzór rejestru czynników szkodliwych znajdziesz tutaj.

Rejestry oraz karty przechowywane są przez okres 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu.