Pojęcie krotności NDN lub krotności NDS

Bezwymiarowy współczynnik oceny zmierzonych wartości na stanowisku pracy, zdefiniowany jako wartość zmierzona, podzielona przez wartość dopuszczalną:

Przykład. Stężenie badanego związku na stanowisku pracy wynosi 1,30 mg/m3, natomiast wartość dopuszczalna 2 mg/m3. Krotność będzie wynosić: