Pomiary hałasu ultradźwiękowego

Hałas ultradźwiękowy to hałas, w którego widmie występują składowe częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych – od 10 do 40 kHz . Ultradźwięki oddziaływają na narząd słuchu oraz wnikają przez całą powierzchnię ciała.

Przeważającymi źródłami hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy są urządzenia, w których ultradźwięki wytwarzane są celowo, np.:

  • myjki ultradźwiękowe, zgrzewarki ultradźwiękowe,
  • drążarki i lutownice ultradźwiękowe.

Hałas ultradźwiękowy emitując również maszyny wysokoobrotowe np.:

  • obrabiarki do metalu (np. szlifierki),
  • maszyny włókiennicze,
  • urządzenia pneumatyczne, gdzie przyczyną hałasu ultradźwiękowego jest przepływ sprężonego powietrza lub innych gazów (np. proces oczyszczania, osuszania elementów sprężonym powierzem).

Wartości mierzone na stanowisku pracy:

  • równoważny poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach od 10 do 40 kHz odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego,
  • maksymalny poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach od 10 do 40 kHz.

Badane częstotliwości: 10 kHz; 12,5 kHz; 16 kHz; 20 kHz; 25 kHz; 31,5 kHz; 40kHz.

Wartości natężeń dopuszczalnych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018, poz. 1286).