Dobór ochronników słuchu

W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych należy zmniejszyć poziom dźwięku na stanowisku pracy. Pierwszym etapem jest próba zmiany procesu lub jego modernizacja techniczna (tj. wyciszenie maszyny, wymiana zużytych elementów, zmiana chłonności akustycznej pomieszczenia). Działania te można zaliczyć do środków ochrony zbiorowej.

Jeśli powyższe czynności nie są skuteczne lub ich wprowadzenie jest niemożliwe należy zastosować środki ochrony indywidualnej – ochronniki słuchu.

Aby dokładnie dobrać ochronniki słuchu, należy znać skład widmowy hałasu. Oznacza to, że wykonujący pomiary powinien w przypadku hałasu przekraczającego normatywy higieniczne określić skład widmowy. Wymaga to znajomości poziomów ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy w pasmach oktawowych częstotliwości: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 [Hz].

Rodzaje ochronników słuchu

  • wkładki przeciwhałasowe – noszone w zewnętrznych przewodach słuchowych lub w małżowinach usznych, mogą być jednorazowego i wielokrotnego użytku,
  • nauszniki przeciwhałasowe – noszone niezależnie lub doczepiany do hełmu ochronnego składający się z dwóch czaszy tłumiących całkowicie zasłaniających małżowiny uszne.