Pomiary wydatku energetycznego

Pomiary wydatku energetycznego służą do oceny ciężkości pracy oraz są miarodajnym parametrem oceniającym ryzyko ergonomiczne pracownika. Są one również wykorzystywane przy realizacji wymogów rozporządzeń w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów oraz w sprawie prac wzbronionych kobietom.

Pomiary te są także chętnie wykorzystywane do oceny ciężkości pracy w programie prewencji wypadkowej realizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS przy takich wnioskach jak zakup wózków widłowych, ładowarek, żurawi, urządzeń samojezdnych.

Pomiary wykonywane są przez nasze laboratorium metodą wentylacji płuc, przy użyciu miernika MWE-1.