Pomiary pól elektromagnetycznych

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego (pola-EM) na organizm człowieka może być przyczyną wielu zagrożeń lub zdrowia pracowników, które mogą skutkować utrudnionym wykonywaniem pracy lub pogorszeniem zdrowia.

Pole-EM jest układem dwóch pól:

 • pole elektryczne –zwykle towarzyszy wysokim napięciom (np. linie wysokiego napięcia, diatermie, rozdzielnie),
 • pole magnetyczne – zwykle towarzyszy wysokim natężeniom prądu (np. transformatory, spawarki, zgrzewarki, nagrzewnice).

Natężenie pola elektrycznego wyrażamy w V/m, natomiast natężenie pola magnetycznego w A/m. Wartości dopuszczalne uzależnione są od częstotliwości pola-EM. Im częstotliwość wyższa, tym wartości dopuszczalne niższe (bardziej rygorystyczne).

Niektóre urządzenia generujące pole-EM:

 • elektrotermia – grzanie indukcyjne
 • diatermia chirurgiczna
 • diatermia fizykoterapeutyczna
 • grzanie dielektryczne (suszenie lub zgrzewanie)
 • spawanie łukowe
 • zgrzewanie rezystancyjne
 • przemysłowe magnetyzatory i demagnetyzatory
 • instalacje elektrolityczne
 • piece mikrofalowe (przemysłowe)
 • tomografia rezonansu magnetycznego
 • spektrometry NMR
 • urządzenia do magnetoterapii
 • systemy radarowe
 • systemy telekomunikacyjne (radio, telewizja)
 • telefonia mobilna – stacje bazowe
 • systemy antykradzieżowe oraz elektronicznej kontroli obiektów
 • systemy elektroenergetyczne i elektryczna instalacja zasilająca
 • pojazdy elektryczne (pociągi, tramwaje, trolejbusy, metro)
 • telefony komórkowe, bezprzewodowe i urządzenia bezprzewodowe lokalnego zasięgu (WLAN, bluetooth, itp.)
 • urządzenia elektryczne do użytku domowego, biurowego i nieprofesjonalnego.

Wyróżniamy następujące strefy ochronne:

Strefa niebezpieczna: strefa ochronna, przebywanie w której określane jest jako narażenie niebezpieczne, w ramach codziennej praktyki jest zabronione.

Strefa zagrożenia: strefa ochronna, przebywanie w której jest dopuszczalne pod warunkiem stosowania środków ochronnych określony ze względu na rozpatrywane zagrożenia elektromagnetyczne wynikające z bezpośrednich lub pośrednich skutków oddziaływania pola-EM. Przebywanie w strefie zagrożenia określane jest jako narażenie kontrolowane,

Strefa pośrednia: strefa ochronna, przebywanie w której jest odpuszczalne pod warunkiem stosowania środków ochronnych ze względu na rozpoznane zagrożenia elektromagnetyczne wynikające z pośrednich skutków oddziaływania pola-EM. Przebywanie w strefie pośredniej określane jest jako narażenie kontrolowane,

Strefa bezpieczna: określona jest jako przestrzeń poza strefami ochronnymi, do której nie określono warunków ograniczających ekspozycję. Przebywanie w strefie bezpiecznej określane jest jako ekspozycja pomijalna.