Pomiary nielaserowego promieniowania optycznego

Promieniowanie optyczne jest to część widma promieniowania elektromagnetycznego o długościach fal z przedziału 100 nm – 1 mm. Promieniowanie optyczne dzieli się na promieniowanie nadfioletowe, widzialne i podczerwone.

Zakresy promieniowania optycznego i ich przykładowe występowanie:

Nazwa zakresu promieniowaniaZakres długości fal
Nadfiolet (UV):100 – 400 nm
Nadfiolet bliski (UVA)315 – 400 nm
Nadfiolet średni (UVB)280 – 315 nm
Nadfiolet daleki (UVC)100 – 280 nm
Widzialne (VIS)380 – 780 nm
Podczerwień (IR):780 nm – 1 mm
Podczerwień bliska (IRA)780 – 1400 nm
Podczerwień średnia (IRB)1400 – 3000 nm
Podczerwień daleka (IRC)3000 nm – 1 mm

Podział źródeł promieniowania optycznego:

– naturalne (np. Słońce)

– sztuczne

Podział sztucznych źródeł promieniowania:

– źródła elektryczne,

– procesy technologiczne.

Źródła elektryczne mogą emitować promieniowani nadfioletowe, widzialne oraz podczerwone. Zalicza się do nich:

– promienniki nadfioletu (w zakresie A, B i C) – (świetlówkowe lub rtęciowe promienniki UV, promienniki rtęciowe, diody LED UV,

– źródła emitujące tylko promieniowanie widzialne (żarówki głównego szeregu, świetlówki, źródła ledowe),

– źródła emitujące oprócz promieniowania widzialnego promieniowanie nadfioletowe (żarówki halogenowe, lampy metalohalogenkowe, rtęciowe, ksenonowe),

– promienniki podczerwieni (żarówki IR, promienniki ceramiczne, suszarki do włosów, lokówki, żelazka, prodiże, piekarniki).

Rodzaje procesów technologicznych:

– spawanie elektryczne i gazowe, cięcie łukiem plazmowym lub tlenem,

– zgrzewanie,

– wanny szklarskie,

– piece hutnicze, hartownicze, wytop metali, itp.

Oddziaływanie nielaserowego promieniowania optycznego:

Nadmierna ekspozycja na promieniowanie optyczne w środowisku pracy może wywoływać skutki szkodliwe dla zdrowia.

ZakresNarażona część ciała
180-400nm
UVA
UVB
UVC
Oko (rogówka, spojówka, soczewka),
Skóra
315-400nm
UVA
Oko (soczewka)
300-700nm
światło
niebieskie
Oko (siatkówka)
380-1400nm
VIS
IRA
Oko (siatkówka)
780-1400nm
IRA
Oko (siatkówka)
780-3000nm
IRA
IRB
Oko (rogówka, soczewka)
1400-3000nm
IRB
Oko
380-3000nm
VIS
IRA
IRB
Skóra

Pomiary środowiska pracy:

Pomiary promieniowania optycznego można wykonać:

 • Przed osłonami – np. bezpośredni pomiar łuku spawalniczego odzwierciedlający przypadkowe spojrzenie na źródło lub prace spawalnicze bez rękawic
 • Za osłonami – np. za przyłbicą lub za odzieżą ochronną

Zakres pomiarów wykonywanych przez nasze Laboratorium:

 • 180-400nm (UVA, UVB, UVC)
 • 315-400nm (UVA)
 • 300-700nm (światło niebieskie)
 • 380-1400nm (VIS, IRA)
 • 780-1400nm (IRA)
 • 780-3000nm (IRA, IRB)
 • 1400-3000n (IRB)
 • 380-3000nm (VIS, IRA, IRB)

Oceny warunków pracy dokonuje się przez interpretację Maksymalna dopuszczalna ekspozycja (MDE) – poziom promieniowania, na który w normalnych warunkach pracy mogą być eksponowane osoby bez doznawania szkodliwych skutków dla zdrowia. Wartości MDE zależą od:

a) długości fali promieniowania,

b) czasu trwania ekspozycji,

c) rodzaju narażonego narządu (oko lub skóra),

d) kąta widzenia źródła promieniowania (w przypadku MDE dla oka i promieniowania z zakresu 300–1400 nm).

Wielkości przyjęte do określania wartości MDE (Maksymalnej Dopuszczalnej Ekspozycji):

 • Hs – skuteczne napromienienie (dla oka i skóry w zakresie długości fali 180–400 nm);
 • HUVA – napromienienie (dla oka w zakresie długości fali 315–400 nm);
 • LB – skuteczna luminancja energetyczna (dla oka w zakresie długości fali 300–700 nm);
 • EB – skuteczne natężenie napromienienia (dla oka w zakresie długości fali 300–700 nm);
 • LR – skuteczna luminancja energetyczna (dla oka w zakresie długości fali 380–1400 nm);
 • EIR – natężenie napromienienia (dla oka w zakresie długości fali 780–3000 nm);
 • Hskóra – napromienienie (dla skóry w zakresie długości fali 380–3000 nm).

Dowiedz się więcej