Szkolenia BHP  – wstępne oraz okresowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) § 2. 1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy. 2. W razie wykonywania pracy na terenie zakładu pracy pracodawcy przez pracownika innego pracodawcy - pracodawca zapewnia poinformowanie tego pracownika o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie. Uzyskanie tych informacji pracownik potwierdza podpisem. Doświadczenie pracy w branży BHP oraz znajomość wielu profili zawodowych, pozwala nam przeprowadzać profesjonalne i ciekawe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Rzetelność, bogata wiedza i zdolności organizacyjne sprawiły, że zaufało nam wiele małych i dużych przedsiębiorstw.

Wykonujemy szkolenia BHP, dedykowane dla:

  1. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

  2. Pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  3. Pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji.

  4. Osób będących pracodawcami oraz innymi osobami kierującymi pracownikami, w szczególności kierownikami, mistrzami i brygadzistami.

  5. Pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy a także studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
Oferujemy również szkolenia dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku w zakładzie pracy.

Forma szkolenia

Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych prowadzimy w formie instruktażu. Dla pracowników administracyjno-biurowych, stanowisk kierowniczych i pracodawców oraz stanowisk inżynieryjno-technicznych w formie samokształcenia kierowanego. Zarówno wstępne jak i okresowe szkolenia BHP kończą się uzyskaniem właściwego zaświadczenia BHP, dostarczanego klientowi w dniu szkolenia. Szkolenia naszej firmy prowadzone są przez osoby wykwalifikowane i kompetentne. Jesteśmy otwarci na pytania i problemy sygnalizowane przez słuchaczy. W swojej pracy staramy się przełamywać stereotyp nudnego szkolenia BHP, ponieważ wiemy, że jedynie rzetelna wiedza przedstawiona w atrakcyjny sposób daje pożądane efekty. Uwzględniając różne profile działalności firm przygotowujemy właściwy program szkolenia, zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami. W zależności od zapotrzebowania oraz oczekiwań klientów, proponujemy przeprowadzenie szkolenia w firmie klienta, lokalizacji wskazanej przez klienta lub w lokalu własnym.

Poufność - ochrona danych osobowych

W nawiązaniu do wymagań prawnych posiadamy wewnętrzny system nadzoru danych osobowych. Przekazane informacje wymagane do sporządzania zaświadczeń regulujemy konkretnymi umowami z klientami.
Spełniające wymaganie unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych RODO (GDPR) wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 roku.

Ważność szkoleń

Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie od rozpoczęcia pracy na stanowiskach:

  • 6 mc dla stanowisk kierowniczych
  • 12 mc dla pozostałych stanowisk


Szkolenia okresowe BHP ważne są:
  • 3 lata dla stanowisk robotniczych
  • 5 lat dla stanowisk kierowniczych oraz inżynieryjno-technicznych
  • 6 lat dla stanowisk administracyjno-biurowych

Staramy się aby ceny proponowane za szkolenia BHP były zawsze atrakcyjne, dostosowane do zakresu a także ilości osób biorących udział.