BHP - doradztwo, nadzór, szkolenia (poza zakresem akredytacji)

 • szkolenia w zakresie bhp

 • sporządzanie wymaganych aktualnymi przepisami dokumentacji i rejestrów

 • ocena ryzyka zawodowego

 • ocena narażenia układu mięśniowo - szkieletowego przy ręcznych pracach transportowych (metoda KIM)

 • konsultacje i doradztwo w sprawach nakazów, decyzji i zarządzeń Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie z uwzględnieniem pomiarów czynników szkodliwych

 • instrukcje bhp obsługi urządzeń oraz stanowiskowe

 • dostosowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń do obowiązujących przepisów

 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej

 • doradztwo w zakresie technicznej ochrony bezpieczeństwa pracy, doboru środków ochrony indywidualnej (w tym ochronników słuchu w oparciu o pomiary hałasu w pasmach oktawowych)

 • pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy (szczegóły w zakładce "Oferta firmy - Laboratorium")Oferujemy:

Działamy na terenie:

Nowy Sącz, Gorlice, Nowy Targ, Limanowa, Zakopane, Krynica, Tarnów, Brzesko, Bochnia, Dębica, Rzeszów, Mielec, Jarosław, Przemyśl, Leżajsk, województwo małopolskie, podkarpackie oraz teren kraju.