Witamy na stronie laboratorium DALAB

Oferujemy usługi z szeroko pojętego zakresu problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, a także realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Identyfikacja zagrożeń i ich eliminacja, a także właściwa interpretacja prawa pracy, poparte praktyką oraz udziałem w licznych szkoleniach pozwoli skutecznie wyeliminować lub zminimalizować ryzyko wypadku czy choroby zawodowej. Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest również jednym z elementów zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw.

Proponujemy kompleksową obsługę firm w ramach outsourcingu. Korzystanie z usług firmy zewnętrznej, należy obecnie do najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki outsourcingowi, Państwa firma może zrezygnować z wielu czasochłonnych funkcji i skupić się na tym, co robi najlepiej, czyli na swoich kluczowych kompetencjach i kierunkach rozwoju.

Wykonujemy badania i pomiary środowiska pracy, hałas, oświetlenie, zapylenie, drgania, wibracja miejscowa i ogólna, mikroklimat gorący, umiarkowany i zimny, pola elektromagnetyczne, wydatek energetyczny, tlenek węgla, stężenie związków organicznych, stężenie pyłów, gazów toksycznych, mangan, tlenki żelaza, miedzi, chromu, pomiary emisji związków toksycznych do środowiska. Przyjmujemy zadania służby bhp i ppoż., szkolenia wstępne, okresowe oraz szkolenia z pierwszej pomocy (szczegóły oferty w zakładce "OFERTA FIRMY").

Poufne!

Firma posiada możliwość realizacji zadań wymagających zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE (nazwa klauzuli tajności).

Działamy na terenie:

Nowy Sącz, Gorlice, Nowy Targ, Limanowa, Zakopane, Krynica, Tarnów, Brzesko, Bochnia, Dębica, Rzeszów, Mielec, Jarosław, Przemyśl, Leżajsk, województwo małopolskie, podkarpackie oraz teren kraju.