Witamy na stronie laboratorium DALAB

Oferujemy usługi z szeroko pojętego zakresu problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, a także realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Identyfikacja zagrożeń i ich eliminacja, a także właściwa interpretacja prawa pracy, poparte praktyką oraz udziałem w licznych szkoleniach pozwoli skutecznie wyeliminować lub zminimalizować ryzyko wypadku czy choroby zawodowej. Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest również jednym z elementów zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw.

Proponujemy kompleksową obsługę firm w ramach outsourcingu. Korzystanie z usług firmy zewnętrznej, należy obecnie do najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki outsourcingowi, Państwa firma może zrezygnować z wielu czasochłonnych funkcji i skupić się na tym, co robi najlepiej, czyli na swoich kluczowych kompetencjach i kierunkach rozwoju.

Wykonujemy badania i pomiary środowiska pracy, hałas, oświetlenie, zapylenie, drgania, wibracja miejscowa i ogólna, mikroklimat gorący, umiarkowany i zimny, pola elektromagnetyczne, wydatek energetyczny, tlenek węgla, stężenie związków organicznych, stężenie pyłów, gazów toksycznych, mangan, tlenki żelaza, miedzi, chromu, pomiary emisji związków toksycznych do środowiska. Przyjmujemy zadania służby bhp i ppoż., szkolenia wstępne, okresowe oraz szkolenia z pierwszej pomocy (szczegóły oferty w zakładce "OFERTA FIRMY").

W związku z potrzebą zapobiegania wypadkom przy pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia obecnie podjęcie starań o uzyskanie środków finansowych na inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy. W nawiązaniu do inicjatywy ZUS, realizujemy kompleksowe audyty pomiarowe, oceny warunków pracy oraz doradztwo BHP. Oferujemy m.in. pomiary będące częścią wniosków o modernizację oświetlenia, wymianę instalacji filtrowentylacyjnej i wentylacyjnej, odciągów stanowiskowych, dofinansowania na wózki widłowe, wózki paletowe elektryczne, żurawie, kabiny akustyczne itd. Jesteśmy firmą spełniającą oczekiwania formalne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, realizując akredytowane pomiary w środowisku pracy.

Oferujemy:

Działamy na terenie:

Nowy Sącz, Gorlice, Nowy Targ, Limanowa, Zakopane, Krynica, Tarnów, Brzesko, Bochnia, Dębica, Rzeszów, Mielec, Jarosław, Przemyśl, Leżajsk, województwo małopolskie, podkarpackie oraz teren kraju.